AQUAPEL AQUAPEL to nowej generacji, w 100% reaktywny, wodoodporny uszczelniacz silano-siloksanowy. Ten przezroczysty wodoodporny oddychający środek o właściwościach penetrujących idealnie sprawdza się w zastosowaniach wnętrzowych i zewnętrznych, do aplikacji na powierzchnię ziarna betonu. AQUAPEL przenika przez powierzchnię i w wyniku reakcji chemicznej ulega zawiązaniu bezpośrednio z podłożem, czego wynikiem jest uzyskanie wysoce odpornej powierzchni na działanie zarówno wilgoci jak i soli.

Formuła AQUAPEL – unikatowa, bezwonna, zgodna z LZO (Lotne Związki Organiczne) – gwarantuje permanentną, niewidoczną, nieżółknącą powłokę ochronną. Przyspieszona chemiczna reakcja substancji AQUAPEL z naturalnymi minerałami w podłożu gwarantuje stabilną, hydrofobicznie przewidywalną powierzchnię, w ciągu od 7 do 10 dni po jej zastosowaniu.

AQUAPEL jest dostępna w dwóch wersjach stężeń. Standardowa wersja AQUAPEL idealne nadaje się do betonu odlewanego na miejscu, o regularnym zużyciu i średniej ekspozycji na działanie wody oraz/lub soli. AQUAPEL PLUS o wysokim stężeniu materiałów stałych służy do długotrwałej ochrony porowatego betonu, wzniesionych strukturalnych płyt betonowych, lub na standardowym betonie o nadmiernej ekspozycji na działanie soli i wody.

Podstawowe użycie: AQUAPEL efektywnie chroni budynki, pokłady parkingowe i praktycznie wszystkie betonowe powierzchnie. Gwarantuje ochronę przed korozją wywołaną solami w strefach klimatycznych północnych i południowych. AQUAPEL ma niepalną i nielotną formułę minimalizującą korozję pochodzącą ze stali zbrojeniowej, ochrania beton przed szkodliwymi efektami działania substancji przeciwoblodzeniowych, soli na drogach oraz innych chemikaliów. Dobre wyniki w testach laboratoryjnych i w praktyce uzyskane przez AQUAPEL udowadniają, że to idealna substancja do zastosowania w ciągach komunikacyjnych, na schodach i parkingach, w garażach i na podjazdach, na zaporach i na molo, na terminalach autobusowych i platformach dla samochodów ciężarowych, dla prefabrykatów betonowych i z betonu sprężonego; pozostałe zastosowania to betonowe elementy architektury, płyty chodnikowe z betonu lub cegły oraz na płaszczyznach o wyeksponowanym kruszywie.

ZALETY I KORZYŚCI
•    Formuła opracowana dla zwiększonej ochrony przed wilgocią i solami.
•    Bezwonna & zgodna z LZO.
•    Gotowa do użycia, niepalna, nielotna, wodoodporna formuła.
•    Bezpieczna dla środowiska
•    Tworzy niewidoczną i nieciemniejącą powłokę
•    Formuła oddychająca

SZACUNKOWE ZUŻYCIE
AQUAPEL jest dostępna do bezpośredniego użycia w opakowaniach po 1 galon – 3,8 litra, 5 galonów – 18.9 litra oraz 55 galonów – 208 litrów. Opakowania są oznaczone nazwą produktu i kodem partii.
Stopień pokrycia:
Średni stopień pokrycia jest zależny od porowatości struktury:
                                                        m2/L
Powierzchnia porowata                         2.5-3.0
Powierzchnia szczotkowana                  2.5-3.5
powierzchnia gładka                            3.5-5.0

DANE TECHNICZNE
Standardy:
NCHRP 244
ASTM-E-514, ASTM-C-672
Zgodne z LZO

Własciwości fizyczne:
AQUAPEL,    AQUAPEL PLUS
Barwa:                                                Mleczny biały płyn, wysycha bezbarwnie
Nabłyszczenie powierzchni:                    Brak
Czas wysychania w temp.70°F (20°C)      2-4 godziny
ASTM C 672, Test na złuszczanie
(ocena 0 = bez złuszczania)                  0
Odporność na promienie ultrafioletowe    Wysoka
Zgodność z LZO (gms/ Litr)                   < 195

                                                         AQUAPEL            AQUAPEL PLUS
NCHRP 244 seria II, Woda
    Redukcja absorpcji, % min                    84                          85

NCHRP 244 seria II, Chlorek
    Redukcja wnikania, % min                    84                          90

Głębokość wnikania (w mm)
W zależności od porowatości podłoża         2-6                         2-6


ZASTOSOWANIE
Przygotowanie starego betonu: Beton musi być strukturalnie oczyszczony z wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń, substancji oleistych, kurzu i białej powłoki powstałej na betonie oraz z innych powłok i membran ochronnych. Napraw uszkodzoną powierzchnię za pomocą DURACRETE. Wypełnij ubytki i pęknięcia substancją JOINT TITE. Wszelkie substancje doszczelniające i uszczelniające muszą odpowiednio się utwardzić przed zastosowaniem AQUAPEL.
Zastosowanie przy nowym betonie: Zastosuj składnik utwardzający, nieosadowy L&M CURE lub utwardź świeżo wylany beton wodą. Beton powinien odleżeć przynajmniej 14 dni przed zastosowaniem substancji AQUAPEL. Usuń powstającą białą powłokę oraz inne zanieczyszczenia.
Użycie: Przed użyciem wstrząśnij lub wymieszaj substancję AQUAPEL w celu dokładnego rozprowadzenia substancji czynnych. Nie rozcieńczaj. Aplikuj AQUAPEL bezpośrednio z opakowania. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zastosuj rozpylacz z dyszą rozpylającą, wałek lub szczotkę szczecinową. Aplikuj w sposób jednorodny, za jednym razem aż do nasączenia całej powierzchni. Nie pozostawiaj żadnych mokrych plam i miejsc. W przypadku bardzo porowatych powierzchni mogą być konieczne dwie aplikacje. Nałóż drugą warstwę jak tylko ta pierwsza widocznie wyschnie.
Czyszczenie: Wyczyść narzędzia i sprzęt natychmiast po użyciu przy pomocy mydła i wody. W przypadku, gdy środek przyschnie użyj gorącej wody i łagodnego kwasku cytrynowego.

JAK OSIĄGNĄĆ NAJLEPSZE REZULTATY
Po około 7 dniach od zastosowania, powierzchnie pokryte AQUAPEL lub AQUAPEL PLUS w pełni osiągną właściwości wodoszczelne. AQUAPEL nie powinien być zastosowany, jeżeli temperatura powietrza, produktu i/ lub powierzchni wynosi poniżej 40 F (4°C) lub powyżej 100°F (40°C). Nie przeprowadzaj aplikacji, gdy w ciągu najbliższych 4 godzin spodziewane są opady atmosferyczne, lub opady poprzedziły planowaną aplikację w czasie krótszym niż 24 godziny. AQUAPEL nie jest przeznaczona do uszczelniania w warstwie poniżej kruszywa. Chroń szkło, krzewy i rośliny zielone przed zapryskaniem. AQUAPEL nie jest skuteczna na niektórych kamiennych powierzchniach. Nadmierna ilość zastosowanej substancji AQUAPEL może spowodować lekkie przyciemnienie powierzchni. Nie stosuj w warunkach wietrznych. Nie rozcieńczaj.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Chroń przed zamrożeniem. AQUAPEL może stracić swoje właściwości w wyniku zamrożenia. Noś rękawice i okulary ochronne. Unikaj zbyt długiego kontaktu substancji ze skórą i bezwzględnie unikaj kontaktu z żywnością. Przed użyciem należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału (MSDS).

PRZECHOWYWANIE
Pojemniki z substancją AQUAPEL muszą być szczelne i przechowywane w czystym i suchym miejscu w temperaturze od 45-85°F (6-29°C). Chroń produkt przed zamrożeniem. Okres przechowywania wynosi jeden rok dla szczelnie zamkniętych opakowań.

OBSŁUGA TECHNICZNA
Producent L&M zaleca, aby użytkownik skorzystał z usług miejscowego przedstawiciela firmy w celu uprzedniego zapoznania się z procedurą aplikacji i jej uważnym zastosowaniem. Jednakże, właściwe zastosowanie substancji odbywa się na odpowiedzialność samego użytkownika. Pracownicy firmy L&M mogą jedynie służyć pomocą w ramach rekomendacji technicznej a nie będą odpowiedzialni za nadzorowanie procesu aplikacji lub przeprowadzenie kontroli jakości samego procesu aplikacji lub innych szczegółów wykonawczych.INFORMACJA NA ŻĄDANIE
Firma L&M oferuje usługę Fax Na Żądanie oraz dogodny dostęp do informacji na stronach internetowych, gdzie znajdują się dane techniczne produktu, dane dotyczące bezpieczeństwa zastosowania, aktualizacje produktu oraz inne odnośne informacje. Skontaktuj się z nami pod nr. 800-839-9887 lub wejdź na www.lmcc.com i podążaj za wskazówkami.

KRÓTKA SPECYFIKACJA
07180: Substancja uszczelniającą, wodoodporna (beton horyzontalny)

A) Do betonu odlewanego na miejscu, o średniej ekspozycji na działanie wody oraz/lub soli. Zgodna z LZO, bezwonna, mieszanka silano-siloksanowa. Przechodzi test serii II NCHRP 244, obniża penetracje wody i soli o 84%. AQUAPEL – produkcja L&M Construction Chemicals, Inc. Pięć lat gwarancji.

B) Do porowatych powierzchni betonowych, lub do standardowego betonu o nadmiernej ekspozycji na działanie soli oraz/lub wody. Zgodna z LZO, bezwonna, mieszanka silano-siloksanowa. Przechodzi test serii II NCHRP 244, obniża penetracje wody i soli o 85%. AQUAPEL PLUS– produkcja L&M Construction Chemicals, Inc. Dziesięć lat gwarancji. Wymagany profesjonalny instalator uprawniony przez firmę L&M.

OGRANICZONA GWARANCJA
Gwarancja na pięć lub dziesięć lat jest dostępna w przypadku aplikacji produktu przez profesjonalnego instalatora uprawnionego przez firmę L&M.
Ten wyrób jest wolny od wad w materiale i w wykonaniu i jest zgodny ze standardami kontroli jakości firmy L&M Construction Chemicals (L&M).
Wszelkie zalecenia, stwierdzenia i dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie są oparte o testy w naszym przekonaniu sprawdzone i poprawne, jednakże dokładność i gruntowność rzeczonych testów nie są zagwarantowane i nie mogą stanowić podstawy gwarancji lub rękojmi zwyczajnej przydatności lub przydatności do celów specyficznych, dotyczących samego produktu lub użytkowania produktu. Zadowalające efekty z użytkowania produktów są zależne od wielu czynników, niezależnych od firmy L&M. Użytkownik jest zobowiązany do polegania na informacjach i testach własnych, stanowiących o przydatności produktu dla planowanego zastosowania i sam użytkownik ponosi odpowiedzialność za straty, szkody, wydatki lub zobowiązania wynikłe ze stosowania produktu, bezpośrednio, pośrednio lub jako następstwo użycia produktu. Firma L&M nie ponosi odpowiedzialności przed nabywcą lub inną stroną za jakiekolwiek uszkodzenia ciała, straty lub szkody pośrednio lub bezpośrednio wynikłe z zastosowania produktu lub z niemożności jego zastosowania. Jedynym zobowiązaniem firmy L&M jest wymiana tej części produktu, która okaże się być wadliwa. Jakiekolwiek zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty wystąpienia podstawy do reklamacji. Ta ograniczona gwarancja ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy produkt został właściwie zastosowany, zgodnie ze wszelkimi instrukcjami, a także był odpowiednio przechowywany uprzednio do jego użycia.

Tylko dla zastosowań profesjonalnych.