L&M Vivid Concrete Dye L&M Vivid Concrete Dye został opracowany przy użyciu najdrobniejszych cząsteczek barwowych, które mają za zadanie wniknąć w głąb struktury betonu i go zabarwić, do zastosowania na powierzchniach we wnętrzach. Vivid Concrete Dye idealnie nadaje się do zastosowania w połączeniu z systemem FGS PermaShine do wygładzonych podłóg betonowych, ale może także być używany oddzielnie jako kolor podstawowy, do pokrycia zaplamionego obszaru lub jako środek barwiący.

Podstawowe zastosowanie: L&M Vivid Dye jest obecnie dostępny w 24 podstawowych kolorach, które mogą być dowolnie mieszane w celu uzyskania kolejnych niezliczonych barw. Dzięki właściwej aplikacji, środek L&M Vivid Concrete Dye nadaje wygładzonym betonowym posadzkom ładną kolorystykę.

ZALETY I KORZYŚCI
•    Bogaty wybór dynamicznych barw
•    Niezwykle łatwe w aplikacji, szybko-schnące
•    Perfekcyjnie nadają się do użycia z systemem FGS PermShine
•    Mogą być używane na posadzkach zabrudzonych kwasami, jako kolor podstawowy lub do zamalowania plam
•    Opracowane do zastosowania na dowolnej cementowej powierzchni
•    Zapakowane w formie sypkiej dla łatwego i dogodnego transportu i przechowywania
•    Nieograniczona trwałość produktu w formie sypkiej

SZACUNKOWE ZUŻYCIE
L&M Vivid Concrete Dye jest pakowany i transportowany w formie sypkiej, następnie mieszany z acetonem przez samego wykonawcę.

L&M Vivid Concrete Dye jest pakowany we wstępnie odmierzonych jednostkach, które po zmieszaniu z odpowiednią ilością acetonu uzyskują pojemność 1galona lub 5 galonów.

Wydajność krycia przez L&M Vivid Concrete Dye będzie się różnić w zależności od podłogi, jej chropowatości lub tekstury betonu, porowatości, wieku i właściwości zastosowanej mieszanki betonowej. Zaleca się zastosowanie dyszy do rozpylania z cienką spiczastą końcówką, w celu uzyskania najbardziej jednorodnej i wydajnej aplikacji. Średnia wydajność wynosi od 400 do 600 stóp kwadratowych na jeden rozcieńczony galon.

ZASTOSOWANIE
Mieszanie: Opróżnij pojemnik ze wstępnie odmierzoną ilością barwnika w proszku do specjalnego pojemnika odpornego na działanie acetonu, pojemnik ma być uprzednio wypełniony właściwą ilością acetonu jako rozpuszczalnika. Wstrząśnij pojemnikiem energicznie a następnie pozostaw jego zawartość do samoczynnego rozpuszczenia na minimum 3 godziny przed planowanym użyciem, aby barwnik całkowicie uległ rozpuszczeniu.

Bezpośrednio przed aplikacją należy ponownie dobrze wstrząsnąć pojemnik, aby barwnik dobrze wymieszał się z acetonem.

Zastosowanie na betonie wygładzonym w systemie FGS PermaShine: Zawsze najpierw sprawdź na małej powierzchni czy wybrany kolor L&M Vivid Concrete Dye jest właściwy.

Przy zastosowaniu na podłogach w systemie FGS stosuj L&M Vivid Dye przy ziarnistości 400 lub więcej zależnie od końcowego poziomu ziarnistości wybranego w procesie FGS. Zastosuj barwnik na poziomie ziarnistości bezpośrednio o jeden niżej w stosunku do oczekiwanego poziomu w efekcie końcowym (typowa ziarnistość na końcowych poziomach to: 800, 1500 lub 3000).

Rozpylaj barwnik przy użyciu stożkowej końcówki dyszy rozpylającej dostosowanej do acetonu. Rozpylaj równomierną warstwą unikając powstawanie mokrych plam. Nadmierne rozpylanie i nieodpowiedni kształt dyszy mogą niepotrzebnie zmarnować barwnik. Barwnik wysycha w ciągu kilku minut.

Mechanicznie wypoleruj powierzchnię na sucho za pomocą miękkiej froterki i zmiotki do kurzu w celu usunięcia jakiegokolwiek osadu przed końcowym wygładzeniem powierzchni.

Aplikacja uszczelniacza: Po końcowym czynnościach wygładzających powierzchnię, po zabarwieniu i jej wygładzeniu, nałóż dwie warstwy FGS Hardener Plus. Odczekaj aż pierwsza warstwa zagęszczacza wyschnie zanim nałożysz drugą warstwę.
Czyszczenie: Podczas pierwszego czyszczenia można zaobserwować minimalne ścieranie osadzonego barwnika z betonowej powierzchni, to normalne zjawisko. Zaleca się minimalne czyszczenie.
Ochrona przed zaplamieniem: Dla dodatkowej ochrony przed zaplamieniem substancjami oleistymi i innymi plamiącymi, zaleca się zastosowanie środka L&M Petrotex po zakończeniu aplikacji FGS Hardener Plus.

Zalecane produkty:
    Etap przygotowawczy                   L&M Citrex
    Etap uszczelniający                     FGS Hardener Plus
Etap ochrony przed zaplamieniem    L&M Petrotex

JAK OSIĄGNĄĆ NAJLEPSZE REZULTATY
•    Nakładaj przy użyciu pompy lub rozpylacza odpornego na związki acetonu, wyposażonego w dyszę stożkową
•    Zaleca się użycie środka tylko dla powierzchni betonowych we wnętrzach
•    Nie zaleca się użycia dla powierzchni porowatych, które dają niewielki efekt ziarnistości lub nie dają go wcale
•    L&M Vivid Dye nie jest końcową warstwą kryjącą. Należy zastosować kolejne dwie warstwy FGS Hardener Plus po ostatecznym wygładzeniu betonowej powierzchni w celu zatrzymania barwnika wewnątrz struktury betonu i zachowania go na długi czas.
•    Przy zastosowaniu L&M Vivid Concrete Dye na innych powierzchniach niż wygładzony beton, należy zastosować wierzchnią warstwę uszczelniającą, taką jak Lumiseal Plus firmy L&M w celu ochrony przed utratą koloru, przedłużeniem jego trwałości i wzbogaceniu intensywności barwy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed użyciem należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału (MSDS) uzyskaną z wytwórni acetonu na temat acetonu, jego instrukcji użycia i przechowywania.
Ostrzeżenie: Używaj tylko i wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Barwniki Vivid Dye w formie proszku nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, lecz w połączeniu z acetonem są wysoko palne. Aceton lub jego opary mogą zająć się płomieniem podczas ich stosowania i aż do momentu, gdy opary opadną. Należy właściwie wietrzyć pomieszczenie. Nie pozwól na nagromadzenie się oparów w jednym pomieszczeniu. Otwórz okna na oścież i użyj wentylatorów, aby powietrze miało swobodny i dostateczny przepływ. W pomieszczeniach z niewystarczająca wentylacją należy użyć sprzętów wentylujących z zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi. Środek należy przechowywać z dala od źródeł ognia, iskier i otwartego płomienia (płomień gazowy, podgrzewacze, papierosy, narzędzia elektryczne). Aceton jest szkodliwy do wdychania. Kiedy to tylko możliwe to na terenie otwartym lub w pomieszczeniach zamkniętych należy stosować maski oddechowe z filtrem węglowym, ochronę na oczy i rękawice odporne na działanie środków chemicznych z homologacją MSHA lub NIOSH. PRZECHOWUJ ŚRODEK POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

INFORMACJA NA ŻĄDANIE
Firma L&M oferuje bezpośredni dostęp do informacji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w formie Faxu Na Żądanie oraz na stronach www. Skontaktuj się z nami pod nr. telefonu 800-839-9887 lub wejdź na www.lmcc.com i podążaj za wskazówkami.

OGRANICZONA GWARANCJA
Ten wyrób jest wolny od wad w materiale i w wykonaniu i jest zgodny ze standardami kontroli jakości firmy L&M Construction Chemicals (L&M).
Wszelkie zalecenia, stwierdzenia i dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie są oparte o testy w naszym przekonaniu sprawdzone i poprawne, jednakże dokładność i gruntowność rzeczonych testów nie są zagwarantowane i nie mogą stanowić podstawy gwarancji lub rękojmi zwyczajnej przydatności lub przydatności do celów specyficznych, dotyczących samego produktu lub użytkowania produktu. Zadowalające efekty z użytkowania produktów są zależne od wielu czynników, niezależnych od firmy L&M. Użytkownik jest zobowiązany do polegania na informacjach i testach własnych, stanowiących o przydatności produktu dla planowanego zastosowania i sam użytkownik ponosi odpowiedzialność za straty, szkody, wydatki lub zobowiązania wynikłe ze stosowania produktu, bezpośrednio, pośrednio lub jako następstwo użycia produktu. Firma L&M nie ponosi odpowiedzialności przed nabywcą lub inną stroną za jakiekolwiek uszkodzenia ciała, straty lub szkody pośrednio lub bezpośrednio wynikłe z zastosowania produktu lub z niemożności jego zastosowania. Jedynym zobowiązaniem firmy L&M jest wymiana tej części produktu, która okaże się być wadliwa. Jakiekolwiek zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty wystąpienia podstawy do reklamacji. Ta ograniczona gwarancja ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy produkt został właściwie zastosowany, zgodnie ze wszelkimi instrukcjami, a także był odpowiednio przechowywany uprzednio do jego użycia.


Tylko dla zastosowań profesjonalnych.