PBS

Nowej generacji specjalny wysokowartościowy kompozyt cementowy: Piano Beton Strukturalny PBS.


Jest to nowej generacji beton komórkowy. PBS posiada parametrycznie lepsze właściwości od produktów porównywalnych oferowanych na narynku. Korzyści wynikające z procesu produkcyjnego i użytkowania są dużo większe niż materiałów pokrewnych. Proces produkcyjny eliminuje energochłonne etapy produkcji, takie jak cięcie, frezowanie, podgrzewanie w procesie utwardzania o wysokim ciśnieniu pary (autoklawizowane) nie mają zastosowania. Znaczną część cementu możemy zastąpić popiołem pochodzącym ze spalaniaodpadów z elektrowni i przemysłu hutniczego. Specjalistyczny proces produkcyjny do wytwarzania strukturalnego betonu komórkowego PBS jest oparty w innowacyjnym procesie produkcyjnym z unikalnym na skalę światową procesie przygotowania surowca. Oraz w pełni sterowalnym opatentowanym procesem mieszania koloidalnego komponentów, jak również specjalistycznego opracowanego dodatku pianotwórczego. Technologia ta nie tylko przyśpiesza proces wytwarzania, ale sprawia, że wytwarzanie betonu komórkowego zostało skontrolowane na najwyższym poziomie po raz pierwszy. Poprzez możliwość wpływania na ładunek (potencjał) elektro-magnetyczny surowców oraz zwieszenie powierzchni spoiwa. Podczas procesu produkcyjnego możemy kontrolować cechy produktu, takie jak: gęstość, wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość. Proces produkcji pozwala na zastosowanie różnych receptur, może być dostosowywany do dostępnych na rynku surowców, w każdym miejscu produkcji. Utwardzanie następuje neutralnie pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym.