Regulacje prawne

Treść i struktura stron internetowych Global Engineering są chronione prawami autorskimi.

W szczególności edycji i odtwarzania danych, informacji lub treści i wykorzystywanie tekstów
(w całości lub w części), zdjęcia lub grafiki, wymaga uprzedniej zgody Global Engineering. Global Engineering nie zgadza się na kopiowanie i wykorzystywanie tekstów i zdjęć, które są udostępnione do wykorzystania w mediach bez zgody Global Engineering.
Informacje zawarte na stronach Global Engineering, są sprawdzane i aktualizowane przez Global Engineering, z należytą starannością w sposób regularny. Dane mogą podlegać zmianom w okresie interwencyjnym. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować dokładności, aktualności i kompletności informacji udostępnianych. Dlatego Global Engineering nie ponosi żadnej odpowiedzialności lub gwarancji za aktualność, dokładność i kompletność informacji. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony. Niniejsze przepisy mają zastosowanie również do innych stron internetowych, które mogą być dostępne za pośrednictwem hiperłączy. Global Engineering nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, które są dostępne poprzez takie linki.

Ponadto, Global Engineering zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmianę informacji w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.